Prop Theatercollectief

Prop Theatercollectief of kortweg PROP is een nieuw initiatief in Woudsend dat is opgestart door Marcel Becker en Jelmer van der Wal. PROP is opgericht in april 2021 en we zijn hard aan de weg aan het timmeren om het een succes te maken. Marcel en Jelmer zijn de bestuursleden, maar Prop is groter dan dat. Iedereen kan zich aan Prop verbinden, bijvoorbeeld als acteur, muzikant, technicus, producer, schrijver etc.
 

Doelstelling PROP

PROP stelt zich ten doel om producties en samenwerkingen in de podiumkunsten te
creëren te faciliteren en te presenteren. Door het maken en organiseren van theater- en
muziekproducties, workshops, festivals en andere nauw verwante activiteiten, wil PROP
samenwerkingen stimuleren en duurzame verbindingen helpen te leggen.
 

Onze visie

Het motto van PROP is “Samen maken we meer.” We geloven in de kracht van de
podiumkunsten om mensen bij elkaar te brengen op verschillende manieren. Het brengt
mensen uit het culturele veld bij elkaar om samen tot een product te komen. Het brengt de hele gemeenschap bij elkaar door dit product te delen. Bovendien kun je ook podiumkunst mogelijk maken voor en door de gemeenschap.
Hoe vaak gebeurt het dat iemand een mooi idee heeft dat als een propje in de prullenbak verdwijnt, omdat de bedenker ervan overtuigd is dat er lokaal geen draagvlak voor is? PROP voorkomt dat door samenwerkingen te stimuleren en daardoor zichtbaar te maken. Bij ons komen kleine propjes samen om elkaar te versterken.

Wij constateren dat lokale verenigingen en andere initiatieven met leegloop te maken
hebben en vaak geen manier zien om hun vereniging levend te houden. Vanuit onze visie
willen we interlokale samenwerking stimuleren. Dat doen we door een voorbeeld te geven. Wij gaan samenwerkingen aan om tot een product te komen en daarmee stimuleren we lokale initiatieven om hetzelfde te doen. Prop streeft ernaar om een groot bestand van makers, spelers, muzikanten, verenigingen, dorpshuizen etc te verzamelen die vanuit PROP gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren op het gebied van de podiumkunst en via PROP met elkaar in aanraking komen om zelf activiteiten en nieuwe samenwerkingen te ontwikkelen.

We zien een toekomst voor ons waarin lokale initiatieven nauw met elkaar verbonden zijn op gemeentelijk en provinciaal niveau en zo elkaar versterken, zodat het culturele leven in Fryslân stevige wortels heeft en houdt in de lokale gemeenschap. We zien voor ons dat onze visie zich als een olievlek uitspreidt over de provincie en ook daarbuiten. Als PROP helpen wij mee om deze cultuur te creëren waar hij niet is en helpen we deze te versterken waar hij al wel is, want samen maken we meer!

 

De activiteiten van PROP

 1. PROP is altijd op zoek naar verbinding en dat doen we in diverse vormen met
  verscheidene mensen. Hieronder een overzicht van het soort dingen dat wij doen met voorbeelden van lopende en toekomstige werkzaamheden:
  Prop speelt voorstellingen voor de jeugd, met als doel om de jeugd op
  laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met theater en muziek en om thema’s met hen bespreekbaar te maken. De jeugd heeft immers de toekomst.
 2. We maken theaterproducties voor volwassenen, met als doel om een platform te
  bieden aan spelers en makers en het theater dichtbij te brengen.
 3. We hebben toekomstplannen voor een openluchtspel of een andersoortige
  grootschalige productie waarmee we diverse stichtingen, verenigingen,
  particulieren et cetera uit Woudsend en omgeving met elkaar willen
  verbinden, eventueel met een nader te bepalen gezamenlijk goed doel dat
  goed is voor de cohesie in het dorp.
 4. We organiseren evenementen, met als doel om de cultuur lokaal levend te houden
  en artiesten een podium te bieden. We haken waar het kan en het een meerwaarde biedt aan bij bestaande projecten om hen bijvoorbeeld te helpen met ons netwerk of onze kennis.
 5. Voor het openluchtspel van Suwâld helpen we bij het realiseren van een rondreizend openluchtspel. Wij zorgen voor de theatrale / muzikale ontvangst van het reizende openluchtspel Woudsend.
Scroll naar boven