Live Cultuur Súdwest-Fryslân

Beste MFC- en dorpshuisbesturen van Súdwest-Fryslân,


Prop Theatercollectief en Stichting It Podium organiseren het project “Live Cultuur Súdwest-Fryslân” met ondersteuning van Doarpswurk. Met dit project willen we de spilfunctie in de mienskip van de dorpshuizen (en MFC's) versterken en daarmee het lokale culturele leven een boost geven.

Wij bieden jullie de kans om deel te nemen aan dit project door samen met ons livemuziek en/of theater op jullie podium te organiseren. Het is de bedoeling om in zes dorpshuizen in de gemeente Súdwest-Fryslân twaalf live acts te organiseren. Het dorpshuis levert het podium met genoeg vrijwilligers en in samenspraak met jullie leveren wij - kosteloos voor zowel het dorpshuis als het publiek - de acts en de techniek.

Het doel is dat er per dorpshuis op één dag in het weekend twee live acts komen spelen in februari en/of maart 2023. Gezamenlijk zorgen we voor de organisatie en de PR.

Geïnteresseerd? Dan kunnen jullie je dorpshuis vóór 15 oktober aanmelden via dit online formulier. Aangezien er ruimte is voor slechts zes podia, maken we selectie op basis van de aanmeldingen. Waar we naar kijken:

1. Een actieve inzet van het dorpshuis

2. Beschikbaarheid van het dorpshuis en de vrijwilligers in februari en maart 2023

3. Mate van ervaring met organisatie van live muziek / theater

4. De locatie van het dorpshuis (binnen SWF en geografische spreiding)

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,


Marcel en Jelmer van Stichting Prop Theatercollectief,
Lammert van Stichting It Podium